Основна школа Жабаре

 • Повећај величину текста
 • Подразумевана величина текста
 • Смањи величину текста
Основна школа Жабаре

Екскурзија - одлука директора

Ел. пошта Штампа ПДФ

Екскурзија - одлука директора

 

Преузмите

Последње ажурирано среда, 07 октобар 2015 23:14
 

Измене и допуне екскурзија

Ел. пошта Штампа ПДФ

Измене и допуне конкурсне документације ЈНМВ-7/2015 услуге извођења екскурзије и наставе у природи за ученике


Преузмите

 

Екскурзија 2015/2016

Ел. пошта Штампа ПДФ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОСНОВНА ШКОЛА“ЖАБАРЕ“

 • АДРЕСА: ЖАБАРЕ, ВРБНИЦА, 37233

 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs  

 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа(школа).

 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.

 • ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуге

 • ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:извођење екскурзије за ученике 1.-8.разреда и наставе у природи за ученике 1.-4.разреда.

 • НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:63516000-услуге организовања путовања.

 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: економски најповољнија понуда.

 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси Наручиоца www.zabac.edu.rs. Преузимање је бесплатно. 

- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси:Жабаре, Врбница, 37233, сваког радног дана од 08:00 до 13:00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

Опширније...
 

Позив за подношење понуде набавка лож уља 2015-2016

Ел. пошта Штампа ПДФ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОСНОВНА ШКОЛА“ЖАБАРЕ“

 • АДРЕСА: ЖАБАРЕ, ВРБНИЦА, 37233

 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs  

 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа(школа).

 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.

 • ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра

 • ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: лож уље-гасно уље екстра лако EVRO EL.

 • НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 09135100- лож уље.

 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси Наручиоца www.zabac.edu.rs. Преузимање је бесплатно. 

- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси:Жабаре, Врбница, 37233, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

Последње ажурирано среда, 02 септембар 2015 11:50 Опширније...
 

Позив за подношење понуде - превоз запослених

Ел. пошта Штампа ПДФ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 • НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „ЖАБАРЕ“, ЖАБАРЕ

 • АДРЕСА: ЖАБАРЕ, ВРБНИЦА, 37 233

 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs 

 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа(школа).

 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.

 • ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуге.

 • ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка услуга-друмски превоз (превоз запослених)

 • НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: друмски превоз-60100000 
 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси наручиоца (www.zabac.edu.rs). Преузимање је бесплатно. 

- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: ОШ „ЖАБАРЕ“, Жабаре, Врбница 37233, сваког радног дана од 08:00 до 12:00  часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

Опширније...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL