Основна школа Жабаре

 • Повећај величину текста
 • Подразумевана величина текста
 • Смањи величину текста
Основна школа Жабаре

Позив за подношење понуде - радови на високоградњи, радови на крову и други потребни грађевинско занатски радови

Ел. пошта Штампа ПДФ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОСНОВНА ШКОЛА“ЖАБАРЕ“

 • АДРЕСА: ЖАБАРЕ, ВРБНИЦА, 37233

 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs  

 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа(школа).

 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.

 • ВРСТА ПРЕДМЕТА: радови

 • ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: радови на високоградњи, радови на крову и други потребни грађевинско занатски радови.

 • НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 45210000-Радови на високоградњи и 45260000-Радови на крову и други потребни грађевинско занатски радови.

 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси Наручиоца www.zabac.edu.rs. Преузимање је бесплатно.

Последње ажурирано петак, 24 октобар 2014 10:13 Опширније...
 

Позив за подношење понуде за јавну набавку превоз запослених - 2014

Ел. пошта Штампа ПДФ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 • НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „ЖАБАРЕ“, ЖАБАРЕ

 • АДРЕСА: ЖАБАРЕ, ВРБНИЦА, 37 233

 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs 

 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа(школа).

 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.

 • ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуге.

 • ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка услуга-друмски превоз (превоз запослених)

 • НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: друмски превоз-60100000 
 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси наручиоца (www.zabac.edu.rs). Преузимање је бесплатно. 

- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: ОШ „ЖАБАРЕ“, Жабаре, Врбница 37233, сваког радног дана од 08:00 до 14:00  часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

 • НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком: "Понуда за јавну набавку услуга – превоз запослених за потребе ОШ ''ЖАБАРЕ'', Жабаре, Врбница 37233, за школску 2014/15., бр. 4/2014 - НЕ ОТВАРАТИ", на полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу:ОШ“ЖАБАРЕ“,Жабаре,Врбница 37233, сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова.Крајњи рок за достављање понуда је 27. 08. 2014. године до 14:00 часова.

 

Последње ажурирано уторак, 19 август 2014 11:46 Опширније...
 

Позив за подношење понуде набавка лож уља 2014-2015

Ел. пошта Штампа ПДФ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОСНОВНА ШКОЛА“ЖАБАРЕ“

 • АДРЕСА: ЖАБАРЕ, ВРБНИЦА, 37233

 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs  

 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа(школа).

 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.

 • ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра.

 • ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: лож уље - гасно уље екстра лако EVRO EL.

 • НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 09135100 - лож уље.

 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси Наручиоца www.zabac.edu.rs. Преузимање је бесплатно.

 

- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси:Жабаре, Врбница, 37233, сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

Последње ажурирано уторак, 19 август 2014 11:44 Опширније...
 

Позив за подношење понуде за превоз ученика

Ел. пошта Штампа ПДФ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 • · НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „ЖАБАРЕ“, ЖАБАРЕ

· АДРЕСА: ЖАБАРЕ, ВРБНИЦА, 37 233

· ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs 

 • · ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа(школа).
 • · ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 • · ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуге.

· ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка услуга-друмски превоз (превоз ученика школе)

· НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: друмски превоз-60100000 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси наручиоца ( Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ). Преузимање је бесплатно. 

 

- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: ОШ „ЖАБАРЕ“, Жабаре, Врбница 37233, сваког радног дана од 08:00 до 14:00  часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

Последње ажурирано уторак, 19 август 2014 11:45 Опширније...
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Ел. пошта Штампа ПДФ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


 • НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „ЖАБАРЕ“, ЖАБАРЕ
 • АДРЕСА: ЖАБАРЕ, ВРБНИЦА, 37 233
 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs  
 •  ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа(школа).
 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 • ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра. 
 •  ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка добара - огрева (угља и огревног дрвета) по партијама. 
 •  НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: угаљ 09111100, угаљ09111100, Дрво за огрев - 03413000  
 • ПРЕДМЕТНА НАБАВКА ЈЕ ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ: 
Последње ажурирано понедељак, 16 јун 2014 13:12 Опширније...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL