Основна школа Жабаре

 • Повећај величину текста
 • Подразумевана величина текста
 • Смањи величину текста
Основна школа Жабаре

Позив за подношење понуде - превоз ученика

Ел. пошта Штампа ПДФ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 • НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „ЖАБАРЕ“, ЖАБАРЕ

 • АДРЕСА: ЖАБАРЕ, ВРБНИЦА, 37 233

 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs 

 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа(школа).

 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.

 • ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуге.

 • ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка услуга-друмски превоз (превоз ученика школе)

 • НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: друмски превоз-60100000 
 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси наручиоца (www.zabac.edu.rs). Преузимање је бесплатно.

Опширније...
 

ЈНМВ-НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ:ИЗГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ОГРЕВА У ШКОЛИ У ПЕПЕЉЕВЦУ

Ел. пошта Штампа ПДФ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈНМВ-НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ:ИЗГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ОГРЕВА У ШКОЛИ У ПЕПЕЉЕВЦУ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Основна школа ''Жабаре''

АДРЕСА: Жабаре,Врбница 37233

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА:www.zabac.edu.rs.

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Установа.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка на коју се Закон не примењује

(чл.39 ст.2 ЗЈН-добра чија укупна вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара)

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Радови

ОПИС: Изградња помоћног објекта за смештај огрева у школи у Пепељевцу

Назив и ознака из општег речника набавке:45000000

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:ОШ У Пепељевцу

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: ОШ ''Жабаре“,Жабаре, 37233 Врбница, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је 09.06.2015. године до 12:00 часова.

КОНТАКТ ОСОБА: Душица Ћосић, тел. 037/882-218 , факс: 037/882-218, e-mail: zabare.os@gmail.com.

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Основна школа ''Жабаре''

АДРЕСА: Жабаре,Врбница 37233

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА:www.zabac.edu.rs.

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Установа.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка на коју се Закон не примењује

(чл.39 ст.2 ЗЈН-добра чија укупна вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара)

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Радови

ОПИС: Изградња помоћног објекта за смештај огрева у школи у Пепељевцу

Назив и ознака из општег речника набавке:45000000

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:ОШ У Пепељевцу

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: ОШ ''Жабаре“,Жабаре, 37233 Врбница, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је 09.06.2015. године до 12:00 часова.

КОНТАКТ ОСОБА: Душица Ћосић, тел. 037/882-218 , факс: 037/882-218, e-mail: zabare.os@gmail.com.

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линку:

PEPELJEVAC- bez cene

Последње ажурирано понедељак, 01 јун 2015 12:14
 

Позив за подношење понуде за ЈНМВ замена кровног покривача школе у Пепљевцу

Ел. пошта Штампа ПДФ

Позив за подношење понуде ЈНМВ замена кровног покривача школе у Пепељевцу

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОСНОВНА ШКОЛА“ЖАБАРЕ“

 • АДРЕСА: ЖАБАРЕ, ВРБНИЦА, 37233

 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs 

 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа(школа).

 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.

 • ВРСТА ПРЕДМЕТА: радови

 • ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: радови на високоградњи, радови на крову и други потребни грађевинско занатски радови.

 • НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 45210000-Радови на високоградњи и 45260000-Радови на крову и други потребни грађевинско занатски радови.

 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

 

- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси Наручиоца www.zabac.edu.rs. Преузимање је бесплатно.

 

Последње ажурирано понедељак, 01 јун 2015 12:07 Опширније...
 

Позив за подношење понуде за ЈНМВ 2015/16. угаљ и огревно дрво

Ел. пошта Штампа ПДФ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 • НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „ЖАБАРЕ“,ЖАБАРЕ

 • АДРЕСА: ЖАБАРЕ,ВРБНИЦА 37233

 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs 

 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа-школа.

 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 • ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра.

 • ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка добара - огрева (угља и огревног дрвета) по партијама.

 • НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: угаљ 09111100, угаљ09111100, Дрво за огрев - 03413000 

 • ПРЕДМЕТНА НАБАВКА ЈЕ ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ:

Партија 1- Високoкалорични (мрки) угаљ 20 тонa

Партија 2 – Нискокалорични угаљ 17 тонa.

Партија 3 –Огревно дрво 35 метара кубних.

 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

 

- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси наручиоца ( Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ). Преузимање је бесплатно.

Последње ажурирано петак, 08 мај 2015 11:51 Опширније...
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Ел. пошта Штампа ПДФ

 • НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Основна школа ''Жабаре'' Жабаре

 • АДРЕСА: Жабаре,б.б., 37233 Врбница

 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs

 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа(школа)

 • ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Набавка радова – замена кровне конструкције школе у Пепељевцу

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 45210000- радови на високоградњи и 45260000-радови на крову и други потребни грађевински радови

 • ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: 474.071,62 динара без пореза на додату вредност

 • · БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА И ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА:

До дана и часа предвиђеног за достављање понуда на адресу наручиоца је пристигло 5(пет) понуда. 

1.Д.О.О.Гро Статик,Нови Сад,Булевар Деспота Стефана 13,

2.Минел Еним д.о.о.,Смедерево,Ђуре Салаја 13,

3.Д.О.О.Модул –Инжињеринг,Крушевац,Косовска 108,

4.Г.П.Профиградња,Крушевац,Косовска 108,

5.Сам Перић,Радња за изградњу зграда,Крушевац,Радомира Тодоровића Тоше 9.

 • РАЗЛОГ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА: Нису испуњени законски услови за доделу уговора. 

 • КАДА ЋЕ ПОСТУПАК БИТИ ПОНОВО СПРОВЕДЕН: Када се стекну законски услови.
Последње ажурирано уторак, 04 новембар 2014 12:55
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL