Основна школа Жабаре

 • Повећај величину текста
 • Подразумевана величина текста
 • Смањи величину текста

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Ел. пошта Штампа ПДФ

 • НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Основна школа ''Жабаре'' Жабаре

 • АДРЕСА: Жабаре,б.б., 37233 Врбница

 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs

 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа(школа)

 • ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Набавка радова – замена кровне конструкције школе у Пепељевцу

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 45210000- радови на високоградњи и 45260000-радови на крову и други потребни грађевински радови

 • ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: 474.071,62 динара без пореза на додату вредност

 • · БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА И ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА:

До дана и часа предвиђеног за достављање понуда на адресу наручиоца је пристигло 5(пет) понуда. 

1.Д.О.О.Гро Статик,Нови Сад,Булевар Деспота Стефана 13,

2.Минел Еним д.о.о.,Смедерево,Ђуре Салаја 13,

3.Д.О.О.Модул –Инжињеринг,Крушевац,Косовска 108,

4.Г.П.Профиградња,Крушевац,Косовска 108,

5.Сам Перић,Радња за изградњу зграда,Крушевац,Радомира Тодоровића Тоше 9.

 • РАЗЛОГ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА: Нису испуњени законски услови за доделу уговора. 

 • КАДА ЋЕ ПОСТУПАК БИТИ ПОНОВО СПРОВЕДЕН: Када се стекну законски услови.
Последње ажурирано уторак, 04 новембар 2014 12:55