Основна школа Жабаре

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста

ЈНМВ-НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ:ИЗГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ОГРЕВА У ШКОЛИ У ПЕПЕЉЕВЦУ

Ел. пошта Штампа ПДФ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈНМВ-НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ:ИЗГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ОГРЕВА У ШКОЛИ У ПЕПЕЉЕВЦУ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Основна школа ''Жабаре''

АДРЕСА: Жабаре,Врбница 37233

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА:www.zabac.edu.rs.

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Установа.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка на коју се Закон не примењује

(чл.39 ст.2 ЗЈН-добра чија укупна вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара)

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Радови

ОПИС: Изградња помоћног објекта за смештај огрева у школи у Пепељевцу

Назив и ознака из општег речника набавке:45000000

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:ОШ У Пепељевцу

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: ОШ ''Жабаре“,Жабаре, 37233 Врбница, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је 09.06.2015. године до 12:00 часова.

КОНТАКТ ОСОБА: Душица Ћосић, тел. 037/882-218 , факс: 037/882-218, e-mail: zabare.os@gmail.com.

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Основна школа ''Жабаре''

АДРЕСА: Жабаре,Врбница 37233

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА:www.zabac.edu.rs.

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Установа.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка на коју се Закон не примењује

(чл.39 ст.2 ЗЈН-добра чија укупна вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара)

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Радови

ОПИС: Изградња помоћног објекта за смештај огрева у школи у Пепељевцу

Назив и ознака из општег речника набавке:45000000

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:ОШ У Пепељевцу

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: ОШ ''Жабаре“,Жабаре, 37233 Врбница, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је 09.06.2015. године до 12:00 часова.

КОНТАКТ ОСОБА: Душица Ћосић, тел. 037/882-218 , факс: 037/882-218, e-mail: zabare.os@gmail.com.

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линку:

PEPELJEVAC- bez cene

Последње ажурирано понедељак, 01 јун 2015 12:14